Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser for handel med Thrusty Østergågade 7, 4800 Nykøbing F

Leveringstid og forsinkelse.

Varebestilling inden kl.: 16:00 vil blive leveret indenfor 24 timer, forudsat at varen er på lager.

I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, medmindre det sker inden afsendelse fra lager.

Af hensyn til GLS erstatningspligt skal bortkomst eller manglende levering af en bestilt vare meddeles Thrusty – senest 30 dage efter faktura dato.

Accept og ordrebekræftelse.

Køber er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelse ved modtagelse, denne bliver sendt pr. mail.

Såfremt Thrustys ordrebekræftelse afviger fra købers ordre, er køber forpligtet til at kontakte Thrusty på tlf.: 70 70 10 73 eller mail: info@thrusty.dk

I modsat fald gælder alene Thrustys ordrebekræftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser.

Risikoens overgang.

Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse på den aftalte leveringsadresse.

Levering kan normalt ikke finde sted uden en underskrift. Såfremt kunden har givet tilsagn til, at pakken må stilles, hæfter kunden for pakken, da dette er gældende som underskrift.

Reklamation.

Køber er forpligtet til at kontrollere leveringen straks ved modtagelse, hvis der mod forventning skulle være fejl på ordren – skal dette meddeles Thrusty, senest 30 dage efter leveringsdato.

Der henvises i øvrigt til Thrustys garanti, der er vedlagt leverancen.

Returnering.

Thrusty tager kun varer retur iflg. forudgående aftale, og såfremt følgende betingelser er overholdt:

1: Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af på forhånd oplyst returnummer samt afsenderoplysninger.

2: Det må ikke være tegnet, skrevet el. lign på emballagen

3: Thrusty forbeholder sig ret til ved kreditering at opkræve et ekspeditions gebyr